4 Arrimood oo ilmaha naf ahaan u dhaawaca

Sida badan waxa dhacda in ilmahaaga soo gaadho dhaawac jidh ahaaned kadib aad isku daydid inaad…